Majówka Przedszkolna :)

Screenshot_20180511-175825

Więcej..

Dzień Otwarty

dzieńotwarty_www

Więcej..

Wojewódzki Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

wojewódzki ceryufikat SzPZ

Po dwóch latach przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół i spełnieniu wszystkich warunków w dniu 02 października 2017 roku Małopolski Kurator Oświaty przyznał naszej placówce Wojewódzki Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat nadaje Kurator Oświaty na podstawie rekomendacji Wojewódzkiego Koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat przyznawany jest na okres  3 lat. Po tym okresie przedszkole może ubiegać się zgodnie z obowiązującą procedurą o ponowne jego nadanie lub o nadanie Krajowego Certyfikatu SzPZ, który przyznawany jest na okres 5 lat. Przedszkole Publiczne Nr 34 w Tarnowie podejmie starania zmierzające do uzyskania Certyfikatu Krajowego. W tym celu placówka nadal realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla dzieci, nauczycieli i innych pracowników oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. Stwarza warunki sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu całej społeczności przedszkolnej, dba o dobre relacje z rodzicami i o udaną z nimi współpracę. W przedszkolu realizowane są przedsięwzięcia i programy (w tym własne) promujące zdrowy styl życia. Działania realizowane są przez wszystkich nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych we współpracy z pracownikami niepedagogicznymi przedszkola oraz przy zaangażowaniu rodziców dzieci.

Więcej..