Duże zainteresowanie V Sympozjum Pedagogicznym MWSE w Tarnowie

Czym jest trauma u dziecka, dlaczego ślady przykrego zdarzenia trudno wymazać z pamięci? Czym jest współczesne wychowanie i dlaczego tak mocno się różni od tego stosowanego przez poprzednie pokolenie? Między innymi na te pytania oraz wiele innych szukali odpowiedzi goście i uczestnicy zakończonego właśnie V Sympozjum Pedagogicznego „Istota efektywnego wychowania i nauczania. Świętujemy 25-lecie Konwencji Praw Dziecka w Tarnowie” w budynku Małopolskiej Wyższej Ekonomicznej w Tarnowie. Sympozjum zostało zorganizowane przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos” działające przy MWSE w Tarnowie  oraz Katedrę Nauk o Wychowaniu w dniu 12 marca 2015 roku. Wydarzenie było elementem obchodów 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Więcej..

Rekrutacja do naszego przedszkola

Nabór do przedszkoli 2015

Kanał dostępu dla rodzica: https://naborp-k.vulcan.net.pl/tarnow

ETAPY NABORU:

1. Dzieci już uczęszczające:
Składanie przez rodziców wniosku o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie:

od 23.02.2015r. do 06.03.2015r. do godz. 14:00

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - POBIERZ

2. Dzieci nowe:
Rejestracja elektroniczna kandydatów, składanie wydrukowanych wniosków w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie:

od 12.03.2015r. od godz. 8:00
do 13.04.2015r. do godz. 12:00

Wszystkie wnioski do pobrania na stronie: https://naborp-k.vulcan.net.pl/tarnow

PORADNIK http://tarnow.pl/Edukacja/Rekrutacja-do-przedszkoli-poradnik

Więcej..

V Sympozjum Pedagogiczne

OSTATECZNY-PLAKAT-NA-SYMPOZJUM

V Sympozjum Pedagogiczne

Istota efektywnego nauczania i wychowania
- świętujemy w Tarnowie 25-lecie Konwencji o Prawach Dziecka

12 marca 2015 roku

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

ul. Waryńskiego 14

PROGRAM SYMPOZJUM

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników Sympozjum

09.30 – 09.45 Oficjalne otwarcie Sympozjum

09.45 –10.00 Hymn o Januszu Korczaku oraz inscenizacja na temat:

Dzieci mają swoje prawa” w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8 „Pod Stokrotką”
w Tarnowie ( Grupa III Przyjaciele Kubusia Puchatka- 4 latki, Grupa VII – Madre Sowy- 6 latki).- Program artystyczny przygotowała mgr Marta Falińska – Asystent w Katedrze Nauk o Wychowaniu

 

 

Godzina

Imię i nazwisko prelegenta

Temat wystąpienia

10.00-10.15

mgr Lucyna Widomska

Kierownik Działu Imprez
w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie

Dziecięce dążenie do sławy”
w środowisku lokalnym

10.15-10.30

dr Barbara Klasińska-
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Cechy konstytutywne współczesnego wychowania
i nauczania

10.30-10.45

mgr Wirginia Wrzesińska

psycholog, trener rozwoju osobistego, trener i coach biznesu, prezes Stowarzyszenia „Kropla Słońca”, właściciel Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SENS, redaktor naczelna
e-magazynu TIMER

Model EDUCARE – uczenie wiedzy
i umiejętności zaspokajając potrzeby poznawcze uczącego się

10.45-11.00

Joanna Zaklikiewicz
Studentka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Prezes N.K.P. „Paidagogos”

Praktyczne działania Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” ku wychowaniu dzieci

11.00-11.30

mgr Dorota Kunc
psycholog, pedagog, dziennikarz, specjalista z zakresu PR

oraz

mgr Rafał Hańbicki

polonista, filozof, socjoterapeuta, pedagog, wychowawca w Zakładzie Poprawczym
w Tarnowie, członek Stowarzyszenia „Kropla Słońca”

Traumy dziecięce wyleczalne, czy nie? Następstwa trudnych zdarzeń u dzieci

11.30-12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00-12.15

ks. dr hab. profesor nadzwyczajny Jacek Siewiora
konsultant w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN
w Tarnowie, sekretarz Fundacji im. Arcybiskupa J. Ablewicza, sekretarz rady do spraw Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej, członek Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej

Konflikty wewnętrze w rozwoju wychowanka

12.15-12.30

mgr Ewa Błaszczak
psycholog, pracownik Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział
w Tarnowie

Funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w ujęciu Konwencji o Prawach Dziecka

12.30-12.45

mgr Bożena Cynarski,
pedagog, terapeuta SI, Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”

Integracja sensoryczna – szansą na pokonanie trudności szkolnych

dziecka

12.45-12.55 Występ Patrycji Bajorek studentki II roku kierunku pedagogika w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w repertuarze Michaela Jacksona Dzieci świata.

12.55-13.25 Uroczyste zakończenie Sympozjum

Więcej..