Przedszkole Publiczne Nr 34 mieści się w zachodniej części miasta, na osiedlu ” Strusina”. Jest to wyjątkowo spokojne i bezpieczne miejsce, odległe od miejskiego hałasu. Budynek otoczony jest dużym terenem zieleni i ogrodem przeznaczonym do zabaw dla dzieci. Przedszkole istnieje już 37 lat. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mogą korzystać z zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wyspecjalizowanych w danym kierunku fachowców. Część z tych zajęć jest bezpłatna. Staramy się o miano przedszkola artystycznego dlatego zajęcia dodatkowe, odbywające się w kółkach zainteresowań mają charakter artystyczny. Zajęcia te odbywają się w ładnych i dobrze wyposażonych pracowniach i gabinetach językowych. Dwa razy w roku szkolnym organizujemy dzieciom wycieczki do ciekawych miejsc. Przedszkole posiada własną bibliotekę. Mogą z niej korzystać zarówno nauczyciele jak i rodzice. Rodzice dzieci sprawiających trudności wychowawcze lub posiadających wady wymowy, wady postawy, mają szansę uczestnictwa w spotkaniach ze specjalistami : logopedą, pedagogiem, psychologiem, lekarzem. Spotkania odbywają się w formie wykładów w ramach zorganizowanego w przedszkolu ” Uniwersytetu dla Rodziców”

Przedszkole Publiczne Nr 34

Kontakt: tel. 14 621 14 34, e-mail: dyrpp34@umt.tarnow.pl

Nasze przedszkole: